باشگاه لیورپول در کجا و چه سطحی قرار دارد؟ باشگاه لیورپول واقع در کشور انگلیس و بندر لیورپول است . این باشگاه یکی از بزرگترین باشگاه های انگلیس ، اروپا و جهان است و در کشور ایران هم طرفداران خاص خودش را دارد . این باشگاه در سال ۱۸۹۲ تاسیس شد‌ و در مدت زمان 

ادامه مطلب